Tudományos program

Az elhangzó előadások kiemelten foglalkoznak a gyógyszeripari, környezetvédelmi, biokémiai, klinikai, biotechnológiai, farmakológiai, élelmiszeranalitikai és bűnügyi elválasztástechnikai témákkal. Az előadások tervezett időtartama 15−30 perc diszkusszióval együtt.

A poszterbemutatók lehetőséget biztosítanak az egyes részterületek eredményeinek prezentációjára és részletes megvitatására. Kérjük a szerzőket, hogy a poszterdiszkusszió megadott időtartama alatt szíveskedjenek a poszterüknél tartózkodni.

A poszterek elkészítése során kérjük figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló terület 110 cm magas x 90 cm széles.
 

 Végleges program

Kérjük kattintson ide a program pdf. változatának megtekintéséhez>>

2016. november 8. kedd délután
 13:00 Regisztráció
Rövid továbbképző tanfolyam
Helyszín:
Üléselnök:
Crescendo terem
Janáky Tamás
15:00-16:30
RT-1
Elválasztástechnika mikrocsipekben
Gáspár Attila
Debreceni Egyetem, Debrecen
16:30-17:00 Kávészünet
17:00-18:30
RT-2
Biologikumok analitikája – fókuszban a kromatográfia
Berky Róbert
Richter Gedeon Nyrt., Budapest
18:30-19:00 Kerekasztal-beszélgetés, diszkusszió
19:30- Vacsora
2016. november 9. szerda délelőtt
08:00-18:00 Regisztráció
Helyszín: Maestro terem
11:00-12:00 Ünnepélyes megnyitó és Prizma-Díj átadás
  Prof. Felinger Attila
Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2016 és a Magyar Elválasztástudományi Társaság elnöke
  Dr. Gazdag Mária
A Magyar Elválasztástudományi Társaság főtitkára
  Prof. Klebovich Imre
Az MTA Elválasztástudományi Munkabizottság elnöke
  Dr. Nyiredyné dr. Mikita Klára
A Nyiredy család képviselője
I. Szekció
Üléselnökök:
Gazdag Mária, Felinger Attila
12:00-12:30
E-1
Hatékonytól az izgalmasig: újszerű módszerek növényi kivonatok HPLC-alapú hatóanyag azonosítására és egy esettanulmány a kromatográfiás izotópeffektusról
Könczöl Árpád
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, Budapest
12:30-13:00
E-2
Trendek az ionkromatográfiában. A mikro-egyensúlyoktól a Mars szondáig
Hajós Péter
Pannon Egyetem, Veszprém
13:00-14:30 Ebédszünet, kiállítás
2016. november 9. szerda, délután
II. Szekció
Üléselnök:
Balla József
14:30-15:00
E-3
Koffein – gyógyszer interakciók jelentősége és bioanalitikai vizsgáló módszerei
Klebovich Imre
Semmelweis Egyetem
15:00-15:30
E-4
Fehérjék méretkizárásos kromatográfiás elválasztása: érdekességek, meglepetések, buktatók
Fekete Szabolcs
Genfi Egyetem, Genf, Svájc
15:30-16:00
E-5
Szerves eluensmódosítók alkalmazása terápiás fehérjék hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfiával (HIC) történő elválasztásában
Bobály Balázs
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Université de Genève-Lausanne, Genf, Svájc
16:00-16:25
E-6
Nyertes pályázat
Kapilláris izoelektromos fókuszálás alkalmazása tömegspektrometriás detektálással fehérjekeverék elválasztására
Fenyvesiné Páger Csilla
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
16:25-16:40
E-7
Cégelőadás
Tömeg-tájékoztatás felsőfokon, QDA a professzionális LC detektor
Juhász Tamás
Waters Kft., Budapest
16:40-18:10 Kávészünet és kiállítás
Poszterbemutató
19:00-20:00 Balett előadás
20:00-24:00 Gálavacsora
kromat_logo
23:00-
Helyszín:
Karaoke party a Kromat Kft. szervezésében
Bistorant étterem

2016. november 9-10. – POSZTERBEMUTATÓ 

 P-1 Ikerionos királis HPLC-állófázis retenciós mechanizmusainak vizsgálata
Bacskay Ivett
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-2 Foszfopeptidek dúsítása TiO2 és Fe-IMAC oszlopokkal
Borsos Katalin
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
P-3 Humán könnyfolyadék mennyiségi és minőségi proteomikai vizsgálata
Bruszel Bella
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-4 Új, izomertiszta karboximetil ciklodextrinek királis elválasztóképességének vizsgálata
Fejős Ida
Semmelweis Egyetem, Budapest
P-5 Terápiás fehérjék vizsgálata hidrofil kölcsönhatási kromatográfiával (HILIC)
Fekete Szabolcs
Genfi Egyetem, Genf, Svájc
P-6 Elválasztási hatékonyság és analízis-idő a különböző folyadékkromatográfiás módokban, antitestek elválasztásakor
Fekete Szabolcs
Genfi Egyetem, Genf, Svájc
P-7 A tövises iglice nitrogéntartalmú izoflavonoid származékainak izolálása és szerkezetjellemzése
Gampe Nóra
Semmelweis Egyetem, Budapest
P-8 Combination of methods of liquid chromatography for characterization of humic acids isolated from soil
Róbert Góra
Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia
P-9 MS/MS Determination of free carnitine in urine for differential diagnosis of carnitine deficiency
Renáta Górová
Comenius University, Pozsony, Szlovákia
P-10 Ioncserélő királis állófázisok tanulmányozása szelektív szerotoninújrafelvétel-gátló antidepresszáns modellvegyület alkalmazásával
Grecsó Nóra
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-11 Élelmiszerrel érintkező műanyagokból kioldható degradációs termékek vizsgálata
Gyergyószegi Zsófia
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-12 Primer aromás aminok meghatározására alkalmas LC-MS/MS módszer fejlesztése
Hegedűs János
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-13 Axiális hőmérséklet gradiens hatása kromatográfiás elválasztások hatékonyságára
Horváth Krisztián
Pannon Egyetem, Veszprém
P-14 Numerikus módszer fejlesztése folyadékkromatográfiás izoterma meghatározására inverz módszer alkalmazásával
Horváth Krisztián
Pannon Egyetem, Veszprém
P-15 Hiszterézis-jelenségek vizsgálata poliszacharid alapú királis kolonnákon
Horváth Simon
Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-16 Tisztított szennyvíz ecetsav tartalmának meghatározása
Kalauz Andrea
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-17 Új surfactin molekulák detektálása HPLC-MS technikával
Kecskeméti Anita
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-18 Endotoxinok tömegspektrometriás meghatározása közvetlenül sejtszuszpenziókból
Kilár Anikó
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-19 Nyárfa érdestinóru (Leccinum duriusculum) antibakteriális anyagainak direkt bioautográfiás kimutatása és karakterizálása
Krüzselyi Dániel
MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest
P-20 Ciklikus β-aminohidroxámsavak enantiomerjeinek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása kinaalkaloid alapú ikerionos állófázisokon
Lajkó Gyula
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-21 Karbonsav-anionok retenciós tulajdonságai nagyhatékonyságú makrociklikus ionkromatográfiában
Lukács Diána
Pannon Egyetem, Veszprém
P-22 Kromatográfiás érzékenységnövelés lehetőségei LC-MS/MS mérések során
Márta Zoltán
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
P-23 Csontolaj PAH tartalmának csökkentése különféle mintaelőkészítési módszerekkel
Matók Zsanett
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-24 A lineáris áramlási sebesség és az érzékenység kapcsolatának vizsgálata különböző belső átmérőjű kapilláris kolonnák esetén lángionizációs detektálást alkalmazva
Mátyási Judit
B&B Analitika Kft., Érd
P-25 Bosentan tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával
Nagy Dávid
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-26 Gyógynövény hatóanyag tartalmú méztermékek nem illó komponenseinek elemzése
Nagy Éva
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen
P-27 A quetiapine gyűrűátbillenéssel egymásba alakuló enantiomerjeinek kromatográfiás vizsgálata
Németh Dóra
Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-28 Effect of Cd2+ and Pb2+ ions for protein profiles of brewer’s yeast strain of Saccharomyces cerevisiae
Pernyeszi Tímea
Pécsi Egyetem, Pécs
P-29 Folyadék-folyadék extrakciós minta-előkészítési módszer fejlesztése kekszben található PAH-ok méréséhez
Petrovics Noémi
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium, Budapest
P-30 Kavitandok retenciójának nyomásfüggése
Prauda Ibolya
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-31 Up-to-date bioanalitikai módszer alkalmazása klinikai vizsgálatokban a kariprazin és metabolitjai mennyiségi meghatározására humán plazmából
Ratskó Piroska
Richter Gedeon Nyrt., Budapest
P-32 Flavonoidok humán szérum albuminhoz való kötődésének vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel
Riethmüller Eszter
Szintézistámogató Laboratórium, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest
 P-33 Lipstatin tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával
Rutterschmid Dóra
RotaChrom Technológiai Kft., Dabas
P-34 Endotoxinok foszfoglikolipid régiójának vizsgálata
HPLC-ESI-MS/MS technikával negatív és pozitív
ionizációs módban
Sándor Viktor
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 P-35 Kromatográfiás hatékonyság vizsgálata alterációs analízissel
Simon József
MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
P-36 Primer aromás aminok élelmiszerutánzó modelloldatokból történő dúsítására alkalmas SPE módszer fejlesztése LC-MS/MS módszerhez
Szabó Bálint Sámuel
Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium, Budapest
P-37 Bakteriális eredetű ciklikus peptidek fragmentációs tulajdonságai IT-MS készülékben
Szekeres András
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-38 Az ophiobolin A stabilitás-vizsgálata HPLC módszerrel
Szekeres András
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-39 Izomertiszta ciklodextrin származékok HPLC vizsgálata: Aquasil C18, CD-Screen és CD-Screen-IEC állófázisok szelektivitásának összehasonlítása
Szemán Julianna
CycloLab Kft., Budapest
P-40 Centrifugális kromatográfia és preparatív kromatográfia összehasonlítása egy gyógyszeripari szennyező preparálása során
Tóth Gábor
Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-41 Lormetazepam enantiomerek elválasztása ciklodextrinekkel elektromigrációs és folyadékkromatográfiás technikákkal
Varga Erzsébet
CycloLab Kft., Budapest
P-42 Fordított fázisú folyadékkromatográfiás állófázisok jellemzése
Zelenyánszki Dóra
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-43 Az effektív szénatomszám változásának vizsgálata a lineáris áramlási sebesség függvényében
Zverger Dorottya
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
P-44 Application of UPC2 to extractables and leachables analysis (UPC2 alkalmazása a kioldódó és extrahálható anyagokra)
Waters Kft.
P-45 Considerations when designing a bonded phase for polar analytes (Állófázisok fejlesztése poláris molekulák elemzéséhez)
Waters Kft.
P-46 Ensuring Safety and Efficacy of Biotherapeutics through Sensitive and Specific methods with Extended Detection limits Using Ultra-Violet Detection Coupled to Mass Detection (Bioterapeutikumok biztonságos és hatékony, érzékeny és specifikus analízise, kiterjesztett detektálási limittel UV és MS technológia együttes alkalmazásával)
Waters Kft.
P-47 Optimizing selectivity by managing pH and organic solvent composition of mobile phase for LC-UV-MS
(LC-UV-MS mérési módszer optimálása  az eluens szerves összetételének és pH-jának változtatásával)
Waters Kft.
P-48 Nexera MX – Ultragyors áteresztőképességű LCMS analitikai rendszer
Simkon Kft.
P-49 SFC-MS módszerfejlesztés új királis komponensek meghatározására
Simkon Kft.
P-50 UHPLC módszerfejlesztés és automatikus validálás sztevia-glikozid tartalom meghatározásra
Simkon Kft.
P-51 Sensitive Screen of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Water Using Agilent 6545 LC-QTOF High Resolution MS
Kromat Kft.
P-52 Targeted Veterinary Drugs Screening in Food Matrix using EMR QuEChERS Kit and Newly Developed Triple Quadrupole Mass Spectrometer
Kromat Kft.
P-53 Maintaining Sensitivity and Reproducibility with the JetClean Self-Cleaning Ion Source for Pesticides in Food and Feed
Kromat Kft.
P-54 Chromatographic Testing of Dietary Supplements following United States Pharmacopeia Monograph Methods
Merck Kft.
P-55 HPLC Methods for Pharmaceutical Drugs following New United States Pharmacopeia Guidelines
Merck Kft.
P-56 Fehérjék adszorpciója nemporózus tölteten
Mester Adrienn
Pécsi Tudományegyetem, Pécs

 

2016. november 10. csütörtök, délelőtt
III. Szekció
Üléselnök:
Gáspár Attila
9:00-9:30
E-8
Kromatográfiás állófázisok felületi heterogenitásának vizsgálata
Horváth Krisztián
Pannon Egyetem, Veszprém
9:30-9:55
E-9
Különböző típusú UHPLC oszlopok kinetikai hatékonyságának összehasonlítása, az axiális töltet heterogenitás vizsgálata
Lambert Nándor
MTA – PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
9:55-10:20
E-10
Enantiomerizáció sebességi állandójának meghatározása kromatogramokból
Sepsey Annamária
MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
10:20-10:45
E-11
PDMS mikrofluidikai csipben adszorpcióval immobilizált tripszin használata gyors fehérjebontáshoz
Kecskeméti Ádám
Debreceni Egyetem, Debrecen
10:45-11:00
E-12
Cégelőadás
Ipari folyadék-folyadék kromatográfia magyar úttörői
Lorántfy László
RotaChrom Technológiai Kft.
11:00-11:30 Kávészünet és kiállítás
2016. november 10. csütörtök, dél
IV. Szekció
Üléselnök
Babják Mónika
11:30-12:00
E-13
Királis kromatográfia poliszacharid-alapú állófázisokon
Péter Antal
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
12:00-12:30
E-14
Új típusú ikerionos királis állófázisok alkalmazása a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában
Ilisz István
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
12:30-12:55
E-15
Nyertes pályázat
Mi hordozza a királis szelektivitást? Izomertiszta szulfatált β-ciklodextrinek és szintézis intermediereik királis felismerésének összehasonlítása
Sohajda Tamás
Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest
12:55-13:10
E-16
Cégelőadás
Komplex megoldás a gyógyszeripari nagymolekulák jellemzésére, az új Thermo Scientific Q Exactive Orbitrap BioPharma rendszer
Kóréh Orsolya
UNICAM Magyarország Kft., Budapest
13:10-14:30 Ebédszünet, kiállítás
2016. november 10. csütörtök délután, este
14:30-14:45 A METT tisztújító közgyűlése
V. Szekció
Üléselnök
Drahos László
14:45-15:15
E-17
A réteg-kromatográfia potenciáljának újszerű kihasználásai: a BioAréna rendszer – meglepő eredmények, korlátok, új igények
Tyihák Ernő
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet, Budapest
15:15-15:45
E-18
Növényi bioaktív anyagok kimutatása, jellemzése és izolálása
Móricz Ágnes
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet
15:45-16:15
E-19
Zsírsav-Koenzim A tioészterek UHPLC-MS/MS vizsgálata: újabb lépés a polifenolok valódi biológiai hatásainak megismeréséhez
Abrankó László
Szent István Egyetem, Budapest
16:15-17:00 A METT tisztújító közgyűlése (az eredeti közgyűlés határozat-képtelensége esetén)
17:00-18:30 Kávészünet és kiállítás
Poszterbemutató II.
20:00-24:00 „Day of Separation Sciences” ünnepi vacsora
2016. november 11. péntek, délelőtt
VI. Szekció
Üléselnök:
Péter Antal
9:00-9:30
E-20
A proteomika szerepe a biomarkerkutatásban
Janáky Tamás
A proteomika szerepe a biomarkerkutatásban
9:30-10:00
E-21
 Nők elleni diszkrimináció: PSA izolálás optimálása tömegspektrometriával
Vékey Károly
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Szent István Egyetem, Budapest
10:00-10:30
E-22
Szinapszis proteomika
Drahos László
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
10:30-10:55
E-23
Amiloidózis szövetminták proteomikai és glikomikai vizsgálata
Turiák Lilla
MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
10:55-11:10
E-24
Gyógyszeripari berendezések tisztítás ellenőrzése Shimadzu kromatográfiás készülékkel
Földesi Zsolt
Simkon Kft., Budapest
11:10-11:40 Kávészünet és kiállítás
2016. november 11. péntek, dél
VII. Szekció
Üléselnök:
Gazdag Mária, Felinger Attila
11:40-12:10
E-25
Mandulasav enantiomerjeinek elválasztása gázkromatográfiás módszerrel
Juvancz Zoltán
Óbudai Egyetem, Budapest
12:10-12:35
E-26
Veszélyes-e levegőt vennünk? – Policiklusos aromás szénhidrogének és származékaik meghatározása aeroszolból kapcsolt technikákkal
Nyiri Zoltán
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
12:35-13:05
E-27
Policiklusos aromás szénhidrogének és elemzésük
Balla József
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
B&B Analitika Kft., Érd
13:05-13:15 Poszterdíjak átadása
13:15-13:30 Zárszó
13:30- Ebéd